Tenderi po projektu
Програм модернизације школа
Н/Д/02/21 - Naбавка намештаја и опреме за трећу групу школа у оквиру Програма модернизације школа - Компонента 3
Претходни расписи
Јавни позиви
PDFПозив за подношење понуда - 579KB
Подаци из конкурсних документација
Питања и одговори
Обавештења о спроведеним поступцима
Остале информације
PDFOdluka o dodeli Ugovora - 401KB PDFОбавештење о закљученом Уговору - 714KB
75ms