Дуално образовање
MOP/D-1/2022 - Набавка опреме - уређај за симулирање летења за потребе Ваздухопловне академије
Претходни расписи
Јавни позиви
PDFJavni poziv za podnošenje ponuda - 97KB
Подаци из конкурсних документација
Питања и одговори
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o obustavi postupka - 466KB
Остале информације
40ms