Tenderi po projektu
Јавне набавке за потребе пословања ЈУП Истраживање и развој
ЈНМВ/5-2019/У - Набавка услуге мобилне телефоније за потребе "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору'' д.о.о. Београд
61ms