Tenderi po projektu
Јавне набавке за потребе пословања ЈУП Истраживање и развој
JNOP/1-2022/D - Nabavka goriva za motorna vozila za potrebe "Jedinice za upravljanje projektima ujavnom sektoru" d.o.o. Beograd
Претходни расписи
Јавни позиви
PDFЈавни позив - 92KB
Подаци из конкурсних документација
Питања и одговори
Обавештења о спроведеним поступцима
DOCOdluka o dodeli ugovora - 30KB PDFObaveštenje o dodeli ugovora - 93KB
Остале информације
96ms