Tenderi po projektu
Јавне набавке за потребе пословања ЈУП Истраживање и развој
OS/02-2015/D - Nabavka goriva za motorna vozila za potrebe "JUP Istraživanje i razvoj" d.o.o. Beograd
Претходни расписи
Јавни позиви
DOCJavni poziv - 55KB
Подаци из конкурсних документација
DOCKonkursna dokumentacija - 320KB
Питања и одговори
Обавештења о спроведеним поступцима
Остале информације
DOCObavestenje o obustavi postupka - 18KB
84ms