Tenderi po projektu
Регионални стамбени програм РХП
RHP-W5-AB-TS/NP1-2018 - Услуге Руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (Енгинеер) и координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Нишу и Крушевцу
Претходни расписи
Јавни позиви
DOCObaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva - 58KB
Подаци из конкурсних документација
FILETenderska dokumentacija - 518KB
Питања и одговори
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o dodeli ugovora - 895KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 764KB
Остале информације
114ms