Tenderi po projektu
Регионални стамбени програм РХП
RHP-W8-AB-CW/IOP2-2019 - Извођење радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у Аранђеловцу и Врњачкој Бањи
Претходни расписи
Јавни позиви
DOCPoziv za podnošenje ponuda - 78KB
Подаци из конкурсних документација
Питања и одговори
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o obustavi postupka - 263KB DOCObaveštenje o obustavi postupka - 30KB
Остале информације
88ms