Tenderi po projektu
Регионални стамбени програм РХП
RHP-W5-АB-ACW/NP4-2020 - Набавка непредвиђених радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Београду (Камендин) у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – пети потпројекат
Претходни расписи
Јавни позиви
PDFObaveštenje o pokretanju nabavke - 267KB PDFObaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 464KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 269KB
Питања и одговори
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o dodeli ugovora - 594KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 381KB
Остале информације
87ms