Tenderi po projektu
Регионални стамбени програм РХП
RHP-W9-AB-CW/NOP2-2020 - Набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру проширења деветог потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији на локацијама у Чачку и Пећинцима
Претходни расписи
Јавни позиви
DOCОбавештење о покретању поступка - 52KB PDFInformacija o javnom otvaranju finansijskih ponuda - 122KB
Подаци из конкурсних документација
Питања и одговори
PDFПојашњење бој 1 - 38KB PDFПојашњење број 2 - 716KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFОдлука о додели уговора и обустави поступка - 1443KB PDFObavestenje o zakljucenom ugovoru - 149KB
Остале информације
PDFOdluka o izmeni ugovora - 338KB
72ms