Tenderi po projektu
Програм модернизације школа
Н/Р/03/19 - Набавка извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за незавршене школске објекте након раскида уговора са ГПД „Банковић“д.о.о. Сурдулица у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3
60ms