Tenderi po projektu
Регионални стамбени програм РХП
RHP-W7-AB-IA/LVP1-2018 - Услуга судских вештака за процену техничке условности станова у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији - седми потпројекат
Претходни расписи
Јавни позиви
DOCPoziv za podnošenje ponuda - 45KB
Подаци из конкурсних документација
FILETenderska dokumentacija - 377KB
Питања и одговори
PDFOdgovori na pitanja - 47KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o dodeli ugovora - 1070KB PDFOdluka o obustavi postupka - 1037KB DOCObaveštenje o zaključenom ugovoru - 29KB DOCObaveštenje o obustavi postupka - 29KB
Остале информације
PDFOdluka o izmeni ugovora - 193KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 223KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 239KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 214KB PDFodluka o izmeni ugovora - 144KB PDFodluka o izmeni ugovora - 136KB PDFodluka o izmeni ugovora - 219KB PDFodluka o izmeni ugovora - 219KB PDFodluka o izmeni ugovora - 226KB PDFodluka o izmeni ugovora - 184KB
90ms