Tenderi po projektu
Систем за централизовану набавку потрошног материјала
IOP/7-2012/C/3 - Javna nabavka potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija

Rezultati završenog tenderaJUP Istraživanje i razvoj doo, Beograd, Nemanjina 22-26, objavljuje izveštaj o evaluaciji ponuda na koji je dobijena saglasnost Evropske investicione banke.
Naručilac će nakon isteka roka za žalbe izabranim ponuđačima uputiti poštom obaveštenje o izboru. Datum prijema obaveštenja predstavljaće datum zaključenja ugovora, odnosno datum početka roka isporuke.

FILELista izabranih ponuđača - 16KB
FILETabela Evaluacije - 41KB
PDFIzveštaj o evaluaciji ponuda - 338KB

Poštovani dobavljači,

molimo vas da zahteve za promenom tenderske dokumentacije (konkretno - stavke u određenom lotu) šaljete isključivo elektronskim putem. Uputstvo na koji način to možete uraditi nalazi se ovde:
PDFUputstvo za upotrebu Portala za elektronsku korekciju Tenderske dokumentacije - 656KB

PDFZapisnik sa otvaranja ponuda od Lota broj 501 do Lota broj 535 - 646KB
PDFZapisnik sa otvaranja ponuda od Lota broj 536 do Lota broj 570 - 765KB
PDFZapisnik sa otvaranja ponuda od Lota broj 571 do Lota broj 605 - 959KB
PDFZapisnik sa otvaranja ponuda od Lota broj 606 do Lota broj 640 - 845KB

DOCJavni poziv Potrošni Materijal Tender 3 - 27KB
DOCTenderska Dokumentacija IOP7-2012-C-3 - 165KB

DOCObaveštenje 1 - 88KB

DOCIzmena TD 1 - 85KB
DOCIzmena TD 2 - 90KB
DOCIzmena TD 3 - 184KB

DOCPitanja i Odgovori 1 - 82KB
DOCPitanja i Odgovori 2 - 81KB

FILELot501-Abbott-standard - 10KB
FILELot502-Abcam-standard - 17KB
FILELot503-Acros Organic-standard - 15KB
FILELot504-AGA-standard - 11KB
FILELot505-Vakuum i krioskopska oprema - 12KB
FILELot506-Agilent-standard - 20KB
FILELot507-Agrisera-standard - 10KB
FILELot508-Alfa Aesar-standard - 12KB
FILELot509-Ambion-standard - 12KB
FILELot510-AppliChem-standard - 11KB
FILELot511-Applied Biosystems-standard - 22KB
FILELot512-BD diagnostics - standard - 13KB
FILELot513-ATCC Cell Biology-standard - 9KB
FILELot514-Avantor Chemicals Catalog (J.T. Baker)-standard - 15KB
FILELot515-BD bioscience-standard - 15KB
FILELot516-biohemijski reagensi - 25KB
FILELot517-Biohit-standard - 10KB
FILELot518-Biolegend-standard - 13KB
FILELot519-BIOMERIEUX-standard - 12KB
FILELot520-BioRad-standard - 14KB
FILELot521-Boeco-standard - 10KB
FILELot522-Brand-standard - 12KB
FILELot523-Brunel-standard - 10KB
DOCLot524-Buchi-standard
FILELot525-Buehler-standard - 11KB
FILELot526-Buerklin-standard - 10KB
FILELot527-Capp-standard - 12KB
FILELot528-Carl Roth-standard - 38KB
FILELot529-Carlo Erba-standard - 12KB
FILELot530-Caymanchem-standard - 9KB
FILELot531-Cell Signaling-standard - 12KB
FILELot532-CellBiolabs-standard - 9KB
FILELot533-Centrohem-standard - 17KB
FILELot534-Cole Parmer-standard - 12KB
FILELot535-Conrad-standard - 12KB
FILELot536-Dako-standard - 11KB
FILELot537-Deltalab-standard - 11KB
FILELot538-Digikey-standard - 11KB
FILELot539-Laboratorijske životinje- VMA - 11KB
FILELot540-eBioscience-standard - 10KB
FILELot541-Edmund Optics-standard - 11KB
FILELot542-Eijkelkamp-standard - 15KB
FILELot543-Elektrotehnika - 20KB
FILELot544-Innovatest-standard - 11KB
FILELot545-Eppendorf-standard - 25KB
FILELot546-EuInstruments-standard - 13KB
FILELot547-Extrasynthese-standard - 12KB
FILELot548-Farnell-standard - 10KB
FILELot549-Faster-standard - 10KB
FILELot550-Fermentas Life Science-standard - 22KB
FILELot551-Fisher chemical-standard - 14KB
FILELot552-Fuel Cell Store-standard - 10KB
FILELot553-GE Healthcare-standard - 11KB
FILELot554-Gibco Cell Culture Catalogue-standard - 11KB
FILELot555-Grace-standard - 10KB
FILELot556-Greiner Bio-one-standard - 12KB
FILELot557-Hach Lange-standard - 10KB
FILELot558-HANNA Instruments-standard - 10KB
FILELot559-HBM-standard - 10KB
FILELot560-IKA-standard - 12KB
FILELot561-Invitrogen Life Science-standard - 22KB
FILELot562-Iso Lab-standard - 25KB
FILELot563-KAPABIOSYSTEMS-standard - 11KB
FILELot564-Kern-standard - 10KB
FILELot565-Kimberly-clark-standard - 12KB
FILELot566-Konica Minolta-standard - 11KB
FILELot567-LABBOX LABWARE-standard - 17KB
FILELot568-Keithley Instruments -standard - 11KB
FILELot569-Laboratorijska oprema I sitan potrosni materijal I - 26KB
DOCLot570-Laboratorijska oprema i sitan potrošni materijal II
FILELot571-Lachner-standard - 15KB
FILELot572-LGC-standard - 10KB
FILELot573-LKB-standard - 11KB
FILELot574-LLG-standard - 32KB
FILELot575-Lonza BioResearch Catalog-standard - 10KB
FILELot576-Macherey-Nagel-standard - 13KB
FILELot577-Memmert-standard - 9KB
FILELot578-Merck-standard - 18KB
DOCLot579-LMesser Tehnogas-standard
FILELot580-Metrohm-standard - 11KB
FILELot581-Mettler Toledo-standard - 11KB
FILELot582-Micro Princ-standard - 15KB
FILELot583-Milestone-standard - 11KB
FILELot584-Millipore-standard - 13KB
FILELot585-Miltenyi Biotec-standard - 10KB
FILELot586-Moss and Hemoss-standard - 9KB
FILELot587-MTI Corporation-standard - 10KB
FILELot588-National Instruments-standard - 12KB
FILELot589-Noack-standard - 9KB
FILELot590-Nunc-standard - 12KB
FILELot591-Omnilab-Juergens-standard - 12KB
FILELot592-Optika - 12KB
FILELot593-Oprema I sitan potrosni materijal za oblast medicine, farmacije I veterine - 12KB
FILELot594-PAA The Cell Culture Company-standard - 14KB
FILELot595-Peqlab-standard - 10KB
FILELot596-PerkinElmer-standard - 12KB
FILELot597-Pfieffer Vacuum-standard - 11KB
FILELot598-Phenomenex-standard - 12KB
DOCLot599-Pierce-standard
FILELot600-Pilodist-standard - 10KB
FILELot601-Poljoprivreda i stocarstvo - 12KB
FILELot602-NT-MDT House-standard - 11KB
FILELot603-Promega-standard - 9KB
DOCLot604-Qiagen-standard
FILELot605-R&D Systems-standard - 12KB
FILELot606-Radwag-standard - 10KB
FILELot607-Restek-Millitest-standard - 9KB
FILELot608-Roche-standard - 11KB
FILELot609-RS Components-standard - 11KB
FILELot610-Santa Cruz Biotechnology, Research Antibodies Catalog-standard - 16KB
FILELot611-Sarsted-standard - 23KB
FILELot612-Sartorius-standard - 13KB
FILELot613-Schott Instruments-standard - 9KB
FILELot614-Serva-standard - 16KB
FILELot615-Shimadzu-standard - 13KB
FILELot616-Sigma-standard - 81KB
FILELot617-Spectrum-standard - 9KB
FILELot618-Spektar Cacak-standard - 12KB
FILELot619-Merni instrumenti - 12KB
FILELot620-Tektronix-standard - 10KB
FILELot621-Olympus-standard - 11KB
FILELot622-TESTO-standard - 10KB
FILELot623-Thermo Fisher hemikalije-standard - 16KB
FILELot624-Thermo Fisher oprema-standard - 14KB
FILELot625-Thorlabs-standard - 16KB
FILELot626-TKA Teknolabo-standard - 11KB
FILELot627-Torlak-standard - 12KB
FILELot628-Vectror Laboratories-standard - 11KB
FILELot629-VWR Laboratory Catalogue-standard - 16KB
FILELot630-VWR Laboratory Catalogue - hemikalije-standard - 16KB
FILELot631-Waters-standard - 10KB
FILELot632-Wenk-standard - 12KB
FILELot633-WTW-standard - 11KB
FILELot634-Yulabo-standard - 9KB
FILELot635-Zeiss-standard - 10KB
FILELot636-Zorka farma-standard - 15KB
FILELot637-Kancelarijski materijal - 98KB
FILELot638-Romed-standard - 14KB
FILELot639-Horiba-standard - 11KB
DOCLot640-Labobnova-standard
Datoteke za preuzimanje
96ms