Vesti
Četvrtak, 27. februar, 2014.
Potpisan ugovor sa kompanijom Krug International Ltd. za isporuku potrošnog materijala
U okviru međunarodnog otvorenog postupka za javnu nabavku IOP/1-2013/C/4, nabavka potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, JUP Istraživanje i razvoj d.o.o. je sa kompanijom Krug International Ltd. zaključio ugovor za sledeće lotove:

Lot 840 – Waters – standard
Lot 795 – NT – MDT House - standard

29ms