Vesti
Petak, 4. jul, 2014.
Zaključen ugovor sa privrednim društvom za spoljnu i unutrašnju trgovinu „Primalab’’ d.o.o. Beograd (Novi Beograd) za isporuku potrošnog materijala
U okviru nabavke potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija tender broj 4, broj IOP/1-2013/C/4/NP/1, koja se sprovodi u međunarodnom pregovaračkom postupku, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, "JUP Istraživanje i razvoj" d.o.o. Beograd je sa sa privrednim društvom za spoljnu i unutrašnju trgovinu „Primalab’’ d.o.o. Beograd (Novi Beograd) zaključio ugovor za sledeći lot:
Lot 785 - Metrohm - standard
47ms