Vesti
Utorak, 9. avgust, 2011.
Godinu dana rada JUP-a
Danas se navršava tačno godinu dana od registracije Jedinice za upravljanje projektom Istraživanje i razvoj u Agenciji za privredne registre kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Prva finansijska sredstva iz EIB-a pristigla su u decembru 2010. godine odmah pošto su ispunjeni svi formalno pravni uslovi za realizaciju projekata. Početkom 2011. godine realizovane su javne nabavke za odabir nadzora i konsultanata za pojedinačne projekte, čija se izgradnja planirala u prvoj polovini godine.

Postupkom javnog tendera odabrani su izvođači radova, i započeta je izgradnja pet objekata:

- Centralna zgrada Univerziteta u Novom Sadu
- Naučno-tehnološki park „Zvezdara“ u Beogradu
- Prirodnjački centar u Svilajncu
- Naučno-tehnološki park Faza 1 u Novom Sadu
- Istraživačka stanica Petnica

41ms