Vesti
Ponedeljak, 12. mart, 2012.
Izrada fasade na objektu laboratorije u Petnici
Postavka poslednjeg pojasa armirano-betonskih greda restorana je u završnoj fazi i počela je montaža čelične krovne konstrukcije.
Istovremeno se završavaju radovi na izradi fasade objekta Laboratorije, kao i na obradi podova i unutrašnjih zidova.
Završetak radova planiran je za april mesec.
40ms