Tenderi po projektu
Систем за централизовану набавку потрошног материјала
IOP/4-2011/C/1 - Javna nabavka potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija

Uputstvo za logovanje putem sigurnosnog protokola i evidenciju isporuke


Više informacija možete pronaći ovde.

PDFUputstvo za logovanje putem sigurnosnog protokola i evidenciju isporuke - 976KB

Odluke o žalbama


DOCObaveštenje o podnetim zahtevima za razjašnjenja - 16KB
FILETabela evaluacije Deo izmene - 10KB
DOCObaveštenje o podnetim zahtevima za polašnjenje 2 - 14KB
FILETabela evaluacije Deo izmene 2 - 9KB

Rezultati završenog tenderaJUP Istraživanje i razvoj doo, Beograd, Nemanjina 22-26, objavljuje izveštaj o evaluaciji ponuda na koji je dobijena saglasnost Evropske investicione banke.
Naručilac će nakon isteka roka za žalbe izabranim ponuđačima uputiti poštom obaveštenje o izboru. Datum prijema obaveštenja predstavljaće datum zaključenja ugovora, odnosno datum početka roka isporuke.

FILELista izabranih ponuđača - 22KB
FILETabela evaluacije - 53KB
PDFIzveštaj o evaluaciji ponuda za IOP-4-2011-C tender br.1 - 1927KBNaredni tenderi za potrošni materijal planirani su na svaka tri meseca. Prvi sledeći će biti pokrenut sa presekom stanja na dan 31.01.2012. godine.DOCJavni poziv IOP/4-2011/C/1 - 25KB
DOCTenderska dokumentacija IOP/4-2011/C/1 - 166KB
DOCObaveštenje 1 i 2 - 82KB
DOCIzmena TD v1 - 85KB
DOCDopuna TD 1 - 84KB
DOCPitanja i odgovori 1 - 93KB
DOCPitanja i odgovori 2 - 1295KB
DOCIzmena TD 2 - 89KB
DOCIzmena TD 3 - 89KB
DOCObaveštenje 3 - 80KB
DOCPitanja i odgovori 3 - 1439KB
DOCPitanja i odgovori 4 - 91KB

PDFZapisnik o otvaranju ponuda od Lota br 1 do Lota br 15 - 3777KB
PDFZapisnik o otvaranju ponuda od Lota br 16 do Lota br 30 - 4970KB
PDFZapisnik o otvaranju ponuda od Lota br 31 do Lota br 45 - 5154KB
PDFZapisnik o otvaranju ponuda od Lota br 46 do Lota br 60 - 3598KB
PDFZapisnik o otvaranju ponuda od Lota br 61 do Lota br 75 - 7135KB
PDFZapisnik o otvaranju ponuda od Lota br 76 do Lota br 90 - 5429KB
PDFZapisnik o otvaranju ponuda od Lota br 91 do Lota br 105 - 5872KB
PDFZapisnik o otvaranju ponuda od Lota br 106 do Lota br 120 - 4243KB
PDFZapisnik o otvaranju ponuda od Lota br 121 do Lota br 135 - 5136KB
PDFZapisnik o otvaranju ponuda od Lota br 136 do Lota br 150 - 4764KB
PDFZapisnik o otvaranju ponuda od Lota br 151 do Lota br 170 - 6890KB
PDFZapisnik o otvaranju ponuda od Lota br 171 do Lota br 193 - 9467KB
Datoteke za preuzimanje DOCIzmena TD - 16KB DOCIzmena TD 2 - 81KB DOCIzmena TD 3 - 82KB DOCIzmena TD 4 - 60KB PDFIzveštaj Evaluacija Potrošni-1 - 1688KB DOCJavni_poziv_IOP4-2011-C-1-1 - 24KB XLSLista izabranih ponudjača - 13KB XLSLot205-Agrisera-standard - 15KB XLSLot206-Alpco-standard - 15KB XLSLot207-Berghof-standard - 32KB XLSLot208-Biohemijskireagensizaoblasticine,veterine,stomatologijeIfarmacije - 24KB XLSLot209-Biolab-standard - 17KB XLSLot210-Biooptica-standard - 17KB XLSLot211-Brand-standard - 16KB XLSLot212-Buehler - 16KB XLSLot213-Capp-standard - 17KB XLSLot214-Centrohem-standard - 48KB XLSLot215-ColeParmer-standard - 26KB XLSLot216-Deltalab-standard - 26KB XLSLot217-Deutch&Neumann-standard - 16KB XLSLot218-Dobrazaoblastpoljoprivredeocarstva - 22KB XLSLot219-Draeager - 16KB XLSLot219-Draeager - 15KB XLSLot220-Duchefa-standard - 19KB XLSLot221-Duran-standard - 18KB XLSLot222-EdmundOptics-standard - 19KB XLSLot223-elektrotehnikaI - 16KB XLSLot224-elektrotehnikaII - 17KB XLSLot225-Elunit - 15KB XLSLot226-Eppendorf-standard - 17KB XLSLot227-Euinstruments - 16KB XLSLot228-Euroimunn-standard - 16KB XLSLot229-Experimentaria-standard - 17KB XLSLot230-FermentasLifeScience-standard - 15KB XLSLot231-Galenika - 16KB XLSLot231-Galenika - 16KB XLSLot232-GEHealthcare-standard - 16KB XLSLot233-GeneralElectrics-standard - 16KB XLSLot234-GreinerBio-one-standard - 17KB XLSLot235-HANNAInstruments-standard - 18KB XLSLot236-IDEXXLaboratories,Inc-standard - 16KB XLSLot237-InstitutzarudarstvoimetalurgijuBOR - 15KB XLSLot238-Kimberly-clark-standard - 23KB XLSLot239-Kruuse - 15KB XLSLot240-Kryooprema - 16KB XLSLot241-LABBOXLABWARE-standard - 45KB XLSLot242-laboratorijskaopremaisitanošnimaterijalI - 20KB XLSLot243-laboratorijskaopremaisitanošnimaterijalII - 17KB XLSLot244-laboratorijskehemikalijeI - 17KB XLSLot244-laboratorijskehemikalijeI - 18KB XLSLot245-laboratorijskehemikalijeII - 19KB XLSLot246-laboratorijskehemikalijeisipotrošnimaterijalI-1 - 17KB XLSLot247-laboratorijskehemikalijeisipotrošnimaterijalII - 17KB XLSLot248-laboratorijskehemikalijeisipotrošnimaterijalIII - 20KB XLSLot249-laboratorijskehemikalijeisipotrošnimaterijalIV - 25KB XLSLot250-laboratorijskehemikalijeisipotrošnimaterijalIX - 18KB XLSLot251-laboratorijskehemikalijeisipotrošnimaterijalV - 17KB XLSLot252-laboratorijskehemikalijeisipotrošnimaterijalVI - 17KB XLSLot253-laboratorijskehemikalijeisipotrošnimaterijalVII - 16KB XLSLot254-laboratorijskehemikalijeisipotrošnimaterijalVIII - 17KB XLSLot255-laboratorijskehemikalijeisipotrošnimaterijalX - 16KB XLSLot256-laboratorijskehemikalijeisipotrošnimaterijalXI - 15KB XLSLot257-MerckChemicals&Reagents-standard - 16KB XLSLot258-Mikroorganizmi - 58KB XLSLot258-Mikroorganizmi - 56KB XLSLot259-MossandHemoss-standard - 22KB XLSLot260-MPBiomedicals-standard - 16KB XLSLot261-MTICorporation-standard - 16KB XLSLot262-Nipro-standard - 19KB XLSLot263-Niva-standard - 18KB XLSLot264-Noack - 20KB XLSLot264-Noack - 20KB XLSLot265-Metabion - 17KB XLSLot265-Operon - 17KB XLSLot266-Opremaipotrošnimaterijalzaastmedicine,veterine,stomatologijeifarmacije-1 - 23KB XLSLot267-Ortec - 16KB XLSLot268-PAATheCellCultureCompany-standard - 16KB XLSLot269-PfiefferVacuum-standard - 17KB XLSLot270-Phenomenex-standard - 17KB XLSLot271-Qiagen-standard - 16KB XLSLot272-Randox-standard - 15KB XLSLot273-Romed-standard - 21KB XLSLot274-Sarsted-standard - 16KB XLSLot275-Siemens-standard - 18KB FILELot276-Sigma-AldrichLabware-standard-4 - 42KB XLSLot277-SpektarCacak-standard - 32KB XLSLot278-Swagelok-standard - 16KB XLSLot279-TAInstruments-standard - 16KB XLSLot280-Tektronix-standard - 15KB XLSLot280-Tektronix-standard - 16KB XLSLot280-Tektronix-standard - 15KB XLSLot280-Tektronix-standard - 15KB XLSLot281-ThermoFisherScientific,hemije-standard - 15KB XLSLot282-ThermoFisherScientific,oprema-standard - 15KB XLSLot283-ThermoFisherScientific,sitnaoprema-standard - 16KB XLSLot284-Thorlabs-standard - 15KB XLSLot285-Torlak-standard - 29KB XLSLot286-USB-standard - 16KB XLSLot287-VMA - 16KB XLSLot288-VWRLaboratoryCatalogue,sitntrosnimaterijal-standard - 17KB XLSLot289-WTW-standard - 15KB XLSLot290-Razel Scientific Instruments - 16KB XLSLot291- Avanti - 16KB XLSLot292-laboratorijskehemikalijeisipotrošnimaterijalXII - 17KB XLSLot293-ELITech - 16KB XLSLot294 - Medicinska sredstva i medikamenti - 18KB XLSLot295-MSA - 15KB XLSLot296-Trilogy - 16KB XLSLot297-Operon - 15KB XLSLot298-medicinskimaterijal - 16KB XLSLot299-laboratorijske hemikalije i sitan potrošni materijal XIII - 16KB XLSTabela Evaluacije - 68KB DOCTenderskaDokumentacija_IOP4-2011-C-1-NP - 168KB PDFUputstvo za upotrebu Portala za elektronsku korekciju Tenderske dokumentacije - 656KB PDFZapisnik o otvaranju ponuda od Lota br 250 do Lota br 299 - 811KB
46ms