Vesti
Ponedeljak, 21. maj, 2018.
Zgrada jednog od najsavremenijih objekata u Srbiji uskoro u punom sjaju
Od kada je položen kamen temeljac okobra 2016. godine izgradnja naučno-tehnološkog parka u Novom Sadu, jednog od najsavremenijih objekata u Srbiji, svaki dan napreduje sa visokim stepenom kvaliteta. U intervjuu za FTN novine, prof. dr Srđan Kolaković, prodekan za investicije i saradnju sa privredom FTN-a i član Radne grupe za koordinaciju aktivnosti i praćenje radova naučno-tehnološkog parka imenovane od strane Vlade APV-a otkriva nam detelje o trenutnoj fazi njegove izgradnje i o značaju koji će imati za naše studente i zaposlene.

Kako teku radovi u izgradnji naučno-tehnološkog parka? U kojoj je fazi ovaj projekat?

U ime Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine pratimo dinamiku izvođenja radova i do sada je konstrukcija većim delom završena. Na jednom delu građevine, koji će sadržati prizemlje i četiri sprata, izlivena je ploča poslednjeg sprata, a drugi deo će imati pet i šest spratova. Oblik zgrade podsećaće na brod u Panonskom moru. Takođe, počeli su da se izvode zanatski radovi na sistemu za grejanje, sistemu za klimatizaciju i očekujemo da u narednim danima počnu i ostali zanatski radovi. Bilo je uobičajenih kašnjenja u radu, a jedan od razloga za to je i nedostatak građevinskih radnika sa kojim se suočava Novi Sad koji se velikom brzinom razvija i možemo ga nazvati velikim gradilištem. Ali ono najznačajnije je što se radovi izvode sa visokim stepenom kvaliteta prema planu i projektu.

Kada možemo očekivati da vidimo ovaj savremeni objekat u punom sjaju?

Ono što je novost jeste da je Vlada Republike Srbije odlučila da uloži dodatna sredstva za završetak celog objekta, pa možemo očekivati u julu mesecu 2019. godine da budu završeni radovi na objektu od 26.000 kvadratna metra, osim garažnog dela u suterenu o kome se još razmatra u kom pravcu bi trebalo da se realizuje. Značajno je istaći da je projekat NTP-a uradio FTN, odnosno Departman za arhitekturu i urbanizam.

Kako će naučno-tehnološki park doprineti razvoju Fakulteta s obzirom da ćemo raspolagati sa 10.000 kvadratnih metara?

Kako se poslednjih godina drastično povećao broj upisanih studenata našeg fakulteta, NT park ima značajnu ulogu za FTN u dva aspekta delovanja: za nastavu i nauku. U drugom delu objekta predviđeno je da budu razvojni delovi kompanija iz IT sektora kao i startap firme, na taj način će se ostvariti sinergija između obrazovanja, nauke i privrede. Naš deo objekta će podrazumevati laboratorije prevashodno za studijske programe iz oblasti IT sektora koje će biti savremeno opremljene što će omogućiti veći kvalitet inženjera koje školujemo i veći kvalitet nauke koju razvijamo. Upravo su u toku pregovori sa osnivačem oko opremanja unutrašnjosti objekta, što zahteva znatna materijalna sredstva. Takođe, planira se kabinetski prostor za profesore, asistente, knjižara, amfiteatri i zatvoreni i otvoreni atrijumi. U izgradnji je i amfiteatar sa oko 260 mesta i dva otvorena amfiteatra od kojih će jedan imati mogućnost natkrivanja po potrebi, a drugi će biti letnji amfiteatar u kome će se održavati različite manifestacije, pored nastave. Izgradnja ovog objekta je izuzetno značajna jer će doprineti zapošljavanju novih profesora i asistenata, ali i obrazovanju većeg broja inženjera u IT sektoru koji su potrebni tržištu. Uz saradnju sa kompanijama u drugom delu objekta NTP-a sigurni smo da će naši studenti biti sposobni da odmah po diplomiranju odgovore kvalitetno na zahteve poslodavaca.


Naučno-tehnološki park Univerziteta u Novom Sadu, deo na Fakultetu tehničkih nauka (faza II), jedna je od najznačajnijih investicija na teritoriji grada Novog Sada, a svakako najveći objekat koji se gradi u poslednjih trideset godina u okviru Kampusa Novosadskog univerziteta, ali i šire . Radi se o savremenom konceptu objekta koji je odgovor na aktuelne potrebe, gde su u istoj zgradi smešteni sadržaji namenjeni obrazovanju, nauci i privredi, kako bi se na najbolji način ostvarili procesi u svakom od domena. Objekat je projektovan kao savremeni arhitektonski sklop, značajnih prostornih kapaciteta, koji svojim oblikovanjem teži da odgovori na aktuelna kretanja u arhitektonskom stvaralaštvu, na racionalan i energetski efikasan način. Takođe, njegov koncept rezultat je izuzetno pažljivog i odgovornog razmatranja arhitekture novosadskog Kampusa, gde su uvek projektovani i građeni objekti s velikom odgovornošću prema gradu, društvenoj zajednici, a koji su, vreme je to i pokazalo, postali značajni reperi u arhitektonskom stvaralaštvu našeg regiona. Posebno nam je veliko zadovoljstvo što objekat ulazi u fazu finalizacije konstrukcije i što se pripremaju radovi za njegovo zatvaranje - izradu fasade. Imali smo priliku da još jedanput razmotrimo koncept fasade, gotovo deceniju nakon projektovanja, i predložimo nova rešenja za dominantna lica objekta. Urađena je detaljna studija energetske efikasnosti fasadnog sklopa i njegovo osavremenjavanje, kako bi univerzitetska zajednica dobila najbolje moguće rešenje u sadašnjem trenutku i u okvirima budžeta. Novi koncept fasade prema Fruškogorskoj ulici predstavlja rezultat upravo ovih napora i nudi savremeno, enrergetski efikasno, eksploataciono racionalno i autentično rešenje kojim će ovaj objekat, nadamo se, postati reper zapadnog oboda Kampusa, ali i ovog dela grada.

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Informator o radu  
37ms